• mgr Bublewicz Mariusz
  informatyka (magister informatyki z kwalifikacjami pedagogicznymi)
 • Butkiewicz Aneta
  Nauczyciel religii
 • mgr Cybulska Anna
  wychowanie przedszkolne, wychowawca 4 latków, nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Depka-Prądzyńska Patrycja
  nauczyciel wspomagający w klasie VII, VIII
 • mgr Hanowska Olga
  terapia, rytmika, rewalidacja
 • mgr Janusz Karolina
  Język angielski w klasach I-VIII, (mgr filologii rosyjskiej z językiem angielskim), wychowawca klasy VI
 • mgr Jasińska Julia
  muzyka, rytmika, wychowawca klasy IV a
 • mgr Łazuchiewicz Joanna
  plastyka, technika, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, (mgr pedagogiki, wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego, studia podyplomowe z plastyki i techniki, oligofrenopedagogiki oraz integracji sensorycznej), wychowawca klasy VIII
 • mgr Maciaszek Zdzisław
  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (mgr teologii, studia podyplomowe historii i społeczeństwa, zarządzania i nadzoru pedagogicznego, kurs wychowania do życia w rodzinie, zarządzania projektami unijnymi)
 • mgr Patrycja Kuzimińska
  licencjat edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, magister pracy socjalnej, studia podyplomowe kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przydzielone zajęcia terapia, nauczyciel wspomagający
 • mgr Sawicki Kacper
  wychowawca klasy specjalnej
 • dr Sierocki Grzegorz
  historia, język polski, wychowawca klasy VII (dr filologii polskiej, studia podyplomowe historia, studia teologiczne)
 • mgr Skiba Marta
  nauczyciel wspomagający w klasie III
 • mgr Skrzek Anna
  licencjat wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego z językiem angielskim, magister socjoterapii i terapii pedagogicznej, oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii ręki. Prowadzone zajęcia: wychowawca klasy III, terapia. język angielski
 • mgr Stępień Agnieszka
  edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, wychowawca klasy I (mgr pedagogiki, studia podyplomowe kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika )
 • mgr Stępień Małgorzata
  magister matematyki, studia podyplomowe z techniki, przyrody – uczy: matematyki, techniki, wychowawca klasy IVb
 • mgr Strzelecka Aleksandra
  mgr filologii germańskiej, oligofrenopedagog
 • mgr Szulist Agnieszka
  terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, logopeda, kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii ręki
 • mgr Trojanowska Anna
  magister matematyki, studia podyplomowe z techniki, przyrody – uczy: matematyki, techniki
 • mgr Wolska Paulina
  rewalidacja, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, kształcenie specjalne (mgr kształcenia specjalnego, logopedii)
 • mgr Zator Aleksandra
  psycholog
 • mgr Żurawik Aleksandra
  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, wychowawca klasy II